در بازی کسب و کارها ، کسانی حذف میشوند که در مقابل تغییرات مقاومت میکنند . انتخاب با شماست
جهت ورود به پنل مدیریت برروی دکمه زیر کلیک کنید